http://www.sklep.dorp.pl/_skiny/dorp/gfx/dorp-logo.png
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: Budowa silosowej bazy magazynowo-suszarniczej oraz uruchomienie produkcji ekstrudowanych produktów rolnych i realizacja inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę silosowej bazy magazynowo-suszarniczej wraz z infrastrukturą, uruchomienie linii do produkcji ekstrudowanych produktów rolnych oraz realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu.

 

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: Utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

test