Masz konto? - zaloguj się

login
hasło
Zarejestruj się

forum


linki sponsorowane

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu: www.dorp.pl
 1. Właścicielem serwisu jest Przedsiębiorstwo Dorp.pl Piotr Rybol, Gotartów 49 46-211 Kujakowice Górne , biuro@dorp.pl
 2. Użytkownikiem jest każdy, kto korzysta z serwisu www.dorp.pl, Zarejestrowanym Użytkownikiem jest każdy Użytkownik, który dokona procesu rejestracji i korzysta z serwisu www.dorp.pl, zakładając własne, indywidualne konto.
 3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Właściciel serwisu Przedsiębiorstwo Dorp.pl Piotr Rybol nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika serwisu www.dorp.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz w sposób sprzeczny z obowiązującym obecnie systemem prawnym .

  


PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  

 • Użytkownik uprawniony jest do:
  •  Poruszania się po stronach i podstronach Serwisu www.dorp.pl nie wymagających logowania w serwisie.
  • Wykorzystywania wszystkich danych zawartych na stronach serwisu do celów niekomercyjnych oraz do nawiązywania kontaktów z zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu www.dorp.pl
 • Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do:
  • Przestrzegania regulaminu Serwisu.
  • Podczas rejestracji podania aktualnych rzetelnych danych zgodnych z prawdą.
  • Ochrony własnego identyfikatora – loginu i hasła.
 • Użytkownik zarejestrowany ma prawo do:
  • Dostępu do usług Serwisu www.dorp.pl w ramach wybranego pakietu.
  • Do wglądu i aktualizacji własnych danych wprowadzonych do serwisu.
  • Dostępu do wiadomości wysłanych i odebranych od innych użytkowników.
 • Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie na swój adres pocztowy oraz e-mail informacji o charakterze marketingowo-reklamowym przez Serwis www.dorp.pl
 • Administrator Serwisu www.dorp.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Prawdziwość danych i treść ofert wprowadzonych przez Użytkowników.
  • Czasowy brak dostępu do Serwisu wynikający z winy Użytkownika lub w skutek działań sił wyższych (awaria serwera, skutek działania żywiołów itp.)
  • Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
  • Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
 • Administrator ma prawo do:
  • Weryfikacji zamieszczanych danych i ich częściowym usuwaniem.
  • Usuwania lub blokowania kont Użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki regulaminu lub obowiązujące przepisy prawne.
  • Wykorzystywania danych teleadresowych Użytkowników w celach marketingowo-reklamowych.
  • Poruszania się po wszystkich stronach i podstronach Serwisu w celu nadzorowania jego funkcjonowania.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby:
  • Serwis spełniał oczekiwania Użytkowników.
  • Rozwijać, promować i reklamować Serwis www.dorp.pl
  • Zawarte informacje były zgodne z prawdą i zawsze aktualne a serwis Serwis działał poprawnie.

 


ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU FIRM

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania wpisów do Katalogu firm w Serwisie www.dorp.pl
 • Celem wpisów jest prezentacja, promocja firm oraz kontakt pomiędzy Użytkownikami serwisu www.dorp.pl
 • Zawartość wpisów dodawanych przez użytkowników w Serwisie www.dorp.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 • Każdy nowy wpis zostanie dodany do Katalogu firm, po uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora Serwisu.
 • Wpis firmy zostanie usunięty z bazy firm, jeżeli będzie zawierał:
  • Nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
  • Treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa
  • Treści pornograficzne, rasistowskie itp.
  • Nieaktualną ofertę firmy,
  • Reklamę innych serwisów www,
  • Elementy zakłócające poprawne wyświetlanie witryny.
 • Użytkownik nawiązujący współpracę z serwisem www.dorp.pl wyraża zgodę na publikację w serwisie informacji o firmie, w tym informacji teleadresowych, logo oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do promowania firmy.
 • Administrator Serwisu www.dorp.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie wpisów zamieszczonych w Serwisie www.dorp.pl
 • Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na logo firmy, innych plików graficznych nie będących grafikami powiązanymi tematycznie z działalnością firmy.
 • Zabrania się wpisywania firmy do kategorii i podkategorii nie będących właściwymi dla zakresu działalności firmy
 • Zabrania się powielania istniejących już wpisów w bazie firm.
 • Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.dorp.pl do promowania innych serwisów www oraz firm, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz treści i materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 • Zabronione jest wykorzystywanie danych zawartych na stronach Serwisu www.dorp.pl w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Właściciel Serwisu www.dorp.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 • Aby dodać ogłoszenie należy się zarejestrować, a następnie zalogować w Serwisie www.dorp.pl
 • Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 • Każde nowe ogłoszenie zostanie dodane do działu Ogłoszenia, po uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora Serwisu.
 • Administrator i Właściciel Serwisu www.dorp.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie www.dorp.pl
 • Ogłoszenia zostaną usunięte z bazy ogłoszeń, jeżeli będą:
  • zawierające jakiekolwiek elementy naruszające integralność i wygląd stron serwisu www.dorp.pl, np. zawierające tzw. złośliwy kod.
  • zawierające elemeny języka HTML służące do: - wczytywania i osadzania innych stron - używania plików „cookie” - tworzenia formularzy.
  • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy;
  • zawierały treści pornograficzne,
  • zawierały nieaktualną ofertę,
  • zawierały reklamę innych serwisów www
  • niezgodne z przyjętymi normami języka polskiego,
 • Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Zabrania się umieszczania w ogłoszeniu w miejscu przeznaczonym na zdjęcia oferty, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami oferty.
 • Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
 • Zabrania się wpisywania ogłoszeń do kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
 • Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
 • Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 • Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.dorp.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 • Zabronione jest wykorzystywanie danych zawartych na stronach Serwisu www.dorp.pl w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Właściciel Serwisu www.dorp.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO W SERWISIE
 • Dostęp do Forum Dyskusyjnego serwisu www.dorp.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet w trybie pozwalającym na przeglądanie. Każdy Użytkownik zarejestrowany dodatkowo może tworzyć nowe tematy oraz dodawać wypowiedzi w tematach. Każda wypowiedź opatrzona jest nazwą Użytkownika (autora) oraz datą dodania wiadomości.
 • Osoby dodające wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym serwisu www.dorp.pl rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników:
  • Przekazów reklamowych
  • Wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony
 • Niedopuszczalne są działania mające na celu podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści oraz inne działania niezgodne z Netykietą.
 • Serwis www.dorp.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym serwisu www.dorp.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Serwis www.dorp.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 • Administracja Forum Dyskusyjnego serwisu www.dorp.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jego tematów lub jego wypowiedzi, bez podania przyczyny, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu, czy też forum dyskusyjnego.
 
 
PŁATNOŚCI
 • Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji Firmy oraz dostępnych pakietów, form reklamy oraz cen za emisję wpisu w bazie firm zawarte są w dziale Baza Firm.
 • Czas aktywności konta lub emisji reklamy zgodny jest z pakietem usług wykupionym przez Klienta przy składaniu zamówienia i zostaje naliczany od momentu zamieszczenia danej reklamy przez Administratora na stronach Serwisu.
 • Każdy wpis płatny aktywowany jest po uprzednim sprawdzeniu przez Administratora serwisu do 7 dni od daty zgłoszenia wpisu i dokonania wpłaty na wskazane konto bankowe.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 • Wszelkie prawa autorskie Serwisu www.Dorp.pl oraz jego zawartość należą do Właściciela i Administratora Serwisu.
 • Wszystkie znaki towarowe i firmowe wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
 • Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
 • Rozpowszechnianie, powielanie i kopiowane informacji zawartych w Serwisie www.Dorp.pl możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Administratora serwisu.
 • Użytkownicy udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych Serwisu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych podmiotów.


 

NOTA PRAWNA

 

 • Korzystanie z treści udostępnionych w Serwisie www.dorp.pl odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.
 • Operator serwisu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści i inne teksty były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.
 
 

 

REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 • Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania usługi należy składać Zleceniobiorcy w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty początkowej emisji materiałów reklamowych.
 • Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, na co Dający zlecenie wyraża zgodę.
 • Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
 • Strony zobowiązują się dołożyć starań, by wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy rozwiązać polubownie w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień.
  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie www.Dorp.pl
 • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie www.Dorp.pl
 • Serwis www.Dorp.pl nie ma obowiązku informowania o zmianach w regulaminie.